Uutiset

Varda-tiedote

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja
 
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

*nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

*toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa hakemuksen toimittamispäivämäärä

*päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

*varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot

*tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona

*varhaiskasvatuksen järjestämismuoto
 
Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:
 
*nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.
 
Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.4.2019 lähtien.

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla varhaiskasvatuspalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

http://www.kajaani.fi/fi/palvelut/tietosuojaselosteet


Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta Opetushallitus ja kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.
 

Lisätiedot:
* Rekisteröityjen informointi:

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/varhaiskasvatuspalveluiden_asiakasrekisteri.pdf 

*Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa

https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda

*Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste:

https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/vardapalvelun-tietosuojaseloste/

*Varhaiskasvatuslaki (540/2018):

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
   • Tekij: Maarit
  • Luotu: 29.03.2019, 12:47